Certifikace ISO 14001

recertifikační audit
V roce 2013 firma Mesa Parts s.r.o. úspěšně prošla auditem dle ISO 14001.